Jan Drbohlav

GDPR Auditor - Procesní mapování - Analýza a návrh IT infrastruktury

jan.drbohlav@hochmanpartners.com

Pracuji v segmentu IT přes 20 let. Od roku 2000 se pohybuji v oblasti implementací rozsáhlých MIS, BI a ERP systémů. V letech 2017 a 2018 jsem se zaměřil na analýzy a implementace GDPR pro střední a velké společnosti. V mém portfoliu je více než 20 úspěšně ukončených implementací a uvedení GDPR do běžného provozu u klientů.

Za dobu svého působení v oblasti business a procesních analýz a projektového řízení do roku 2017 jsem prošel zejména těmito zkušenostmi:

o vytváření business a procesních vnitropodnikových systémů, definice a tvorba pravidelných i Ad Hoc reportů nad daty datových skladů a provozních systémů,
o analýza a interpretace získaných dat business uživatelům a managementu firem,
o reverzní analýza systémů bez znalosti či spolupráce původního implementátora (dodavatele/správce),
o analýza stávajících procesů a vyhledání možných míst k jejich zlepšení a zefektivnění,
o zodpovědnost za svěřený tým, řízení projektu, sledování a plnění harmonogramů a jednotlivých milníků.

Za svou dlouholetou zkušenost v oblasti práce s IS z business pohledu (end user), tak také ze systémového pohledu, jsem nabyl velké zkušenosti s plněním přání zákazníků v závislosti na zdrojových datech, infrastruktuře a firemních standardech. Mnohokrát jsem se podílel na přípravě komplexní změny infrastruktury právě z důvodů nároků požadavků klienta převyšující schopnosti stávající infrastruktury.

Od roku 2017 se intenzivně věnuji celému portfoliu služeb spojených s GDPR. Dosáhl jsem nejvyššího vzdělání v této oblasti, a to GDPR DPO a GDPR Lead Auditor. Nabyté zkušenosti a znalosti obohacuji o přímé souvislosti z různých odvětví a zaměření klientů.

CERTIFIKACE

Certified GDPR Lead Auditor (TAYLLORCOX certification)
Certified GDPR DPO (TAYLLORCOX certification)
ArchiMate 2.0 Foundation
Prince2 Foundation Certificate
Design for Six Sigma
Příprava na certifikaci PMI PMP®/ CAPM®
Projektový management
Analýza a návrh software, základy jazyka UML
Systémová a aplikační integrace


O GDPRforum

Mnoho z našich klientů si nevědělo rady, nebo mělo velké množství konkrétních dotazů a žádostí o upřesnění výkladu obecného nařízení EU 2016/679. Naše odpovědi, a mnohem více, jsme se rozhodli nabídnout i ostatním zájemcům. Proto vznikl i tento informační portál zaměřený výhradně na problematiku GDPR.
Click me

Obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

Click me

Zpracování osobních údajů

Click me